Klik her for at se seneste vandanalyse rapport
 

Hold regelmæssigt øje med vandmåleren


Måleraflæsninger foretages nu elektronisk ved årsskiftet.
Vi anbefaler dog alle andelshavere/forbrugere om meget regelmæssigt selv at aflæse vandmåleren, med henblik på dokumentation i tilfælde af pludseligt opstået lækage og vandspild.
Ønsker man let adgang til aflæsning af vandmåleren, kan man købe et fjernaflæsnings-display.

Herom nærmere ved henvendelse til Øens VVS v/Johan Røhling.


Ærøskøbing Vandværk A.m.b.a. forsyner 995 forbrugere med rent drikkevand. 

 

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via Telefonen, og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 6 boringer. Vandværket udpumper ca. 104.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år. 

 

Vandets hårdhed 

28-09-2017: Mindre kalk i drikkevandet. Læs mere her

Drikkevandet leveret af Ærøskøbing Vandværk er hårdt vand, det vil sige ca.16-18 dH.

Hårdhedsgraden er beskrevet på HVL's hjemmeside: http://www.hvl.dk/pr.asp?func=show&pr=38&page=3
 

Sådan kommer du i kontakt …
Formand: Leif Juul Sørensen
Voderup 16
5970 Ærøskøbing
e-mail lean@voderupgaard.dk 
Telefon: 21 78 10 73


Bogholderi
SE Bogføring
v/Sven-Erik Eriksen
e-mail: mail@se-b.dk
Mobil: 30 50 52 02

 

Er der tekniske problemer med vandleverancen så kontakt

Øens VVS A/S

Johan Röhling
Telefon: 62522490
Mobil:    21637178