Ordinær Generalforsamling

Tirsdag 1. juni 2021 Kl. 19.30 på Vindeballe Kro

Dagsorden i h.t. vedtægterne.

HUSK CORONAPAS !

 

Status desphenyl-chloridazon pr. 5. oktober 2017

Rise Vandværk har fund over grænseværdien i 4 boringer ud af fem. Boringen ved siden af vandværket, som tidligere har været brugt af Marstal vandværk, er taget i brug af Rise Vandværk i stedet. Den boring med det højest målte indhold af Desphenyl-Chloridazon er taget ud af drift.

Ærøskøbing Vandværk har fund over grænseværdien i 4 boringer ud af 6. Pumpningen på de to boringer, som er under grænseværdien, er intensiveret.

Søby Vandværk har fund over grænseværdien i 3 boringer ud af 5. Den boring med det højest målte indhold af Desphenyl-Chloridazon er taget ud af drift. Pumpningen på de to boringer, som er under grænseværdien, er intensiveret.

Ærø Vand har fund over grænseværdien i 4 boringer ud af 14 (tidligere 15). Der er taget en enkelt boring ud af drift. Forureningen ser ud til at blive standset ved behandling i kulfilteranlægget.

Der genudtages prøver på afgang værk i næste uge på Rise, Ærøskøbing og Søby Vandværker.

Udtagningen af boringerne påvirker muligheden for at nødforsyne hinanden, vandværkerne imellem.

 

Hold regelmæssigt øje med vandmåleren

 

Måleraflæsninger foretages nu elektronisk ved årsskiftet.
Vi anbefaler dog alle andelshavere/forbrugere om meget regelmæssigt selv at aflæse vandmåleren, med henblik på dokumentation i tilfælde af pludseligt opstået lækage og vandspild.
Ønsker man let adgang til aflæsning af vandmåleren, kan man købe et fjernaflæsnings-display.

Herom nærmere ved henvendelse til Øens VVS v/Johan Røhling.


Ærøskøbing Vandværk A.m.b.a. forsyner 995 forbrugere med rent drikkevand. 

 

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via Telefonen, og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 6 boringer. Vandværket udpumper ca. 104.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år. 

 

Vandets hårdhed 

28-09-2017: Mindre kalk i drikkevandet. Læs mere her

Drikkevandet leveret af Ærøskøbing Vandværk er hårdt vand, det vil sige ca.16-18 dH.

Hårdhedsgraden er beskrevet på HVL's hjemmeside: http://www.hvl.dk/pr.asp?func=show&pr=38&page=3
 

Sådan kommer du i kontakt …
Formand: Leif Juul Sørensen
Voderup 16
5970 Ærøskøbing
e-mail lean@voderupgaard.dk 
Telefon: 21 78 10 73


Bogholderi
SE Bogføring
v/Sven-Erik Eriksen
e-mail: mail@se-b.dk
Mobil: 30 50 52 02

 

Er der tekniske problemer med vandleverancen så kontakt

Øens VVS A/S

Johan Röhling
Telefon: 62522490
Mobil:    21637178